7 Februari 2021 - Ps. Gan Sihite

Daniel 3: 16 -18 TB

Daniel 3:21 TB

Daniel 3:24-25 TB

Roma 8:24 TB

 1. Pengharapan itu kosong kalau TIDAK MEMPUNYAI IMAN
  (
  Hope is empty if it doesn’t have faith)
  Ibrani 11:1 TSI

 2. Pengharapan itu kosong kalau TIDAK PUNYA JANGKAR
  (Hope is empty if it has no anchor
  Ibrani 6:19-20 TSI 

 3. Pengharapan itu kosong kalau TIDAK TAHAN UJI
  (Hope is empty if there is no endurance)
  Roma 5:3-5 TSI
  Matius 24:13 TSI