WASPADALAH

3 Juni 2018 | Firman Tuhan: Ps. Gan Sihite
3 Hal yang perlu kita waspadai : penampilan luar yang berlebihan, kematian hati, pengajaran-pengajaran sesat dan mesias-mesias palsu. Read More

Penundukan Diri & Ketaatan

27 Mei 2018 | Firman Tuhan: Bp. Hema Wanasili
4 contoh yang dapat kita pelajari: ketidaktaatan Hawa, ketidakpercayaan Sarai, penundukan Abigail, ketaatan Maria ibu Tuhan Yesus. Read More

Penguasaan Diri

20 Mei 2018 | Firman Tuhan: Ps. Pingkan Sihite
"Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan.... tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri..."(tidak bisa menguadai diri sendiri TSI, without self-control NKJV) Read More

Tidak Tahu Mengasihi

13 Mei 2018 | Firman Tuhan: Ps. Gan Sihite
"Jika kamu menghakimi seseorang, kamu tidak punya waktu untuk MENGASIHI mereka". - Mother Teresa  2 Timotius 3:1,3 "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. MANUSIA TIDAK TAHU MENGASIHI..." Read More

Memberontak Terhadap Orang Tua

6 Mei 2018 | Firman Tuhan: Ps. Marulitua LG
2 Timotius 3:2 TB Allah ingin MEMULIHKAN hubungan antara BAPA dan ANAK (Orangtua dan Anak). Read More